Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad kaabsoo.eu veebipoest ostja (edaspidi tarbija) ja ettevõtja OÜ Stilus Lingua OÜ (edaspidi müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad müüja veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Müüja jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kaabsoo.eu.

 

2. Hinnainfo
1) Kõik müüja veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Ostuhinnale lisandub transpordi hind vastavalt tarbija valitud tarneviisile. Transpordi hind sõltub tellitud toodete kogusest ja mõõtmetest.

Toodete transpordi hinnad (käibemaksuga) Eestis on järgmised:

  • SmartPost pakiautomaat alates 2,39 eurot;
  • Omniva pakiautomaat alates 2,70 eurot.

Toodete transpordi hinnad (käibemaksuga) Soome on järgmised:

  • SmartPost pakiautomaat alates 11,00 eurot.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse tarbija ja müüja vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Müüja jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kaabsoo.eu.

 

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.

3) Tellimiseks logige sisse oma konto logimisandmetega või looge uus konto. Eestis on võimalik Müüja veebipoest tellida ka kontot loomata.

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, lugege läbi müügitingimused, nõustuge nendega ja vajutage lingile „Telliˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile ja saadetakse e-posti aadressile tellimuse kokkuvõte ja saate valida soovitud makseviisi.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel kell 10.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.


4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub müüja andma tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku tarbijale, tarbija aga kohustub müüjale tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast tarbija tehtud makse laekumist müüja pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib müüja tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval pärast makse tegemist.

2) Kui ostetav toode on ostmise hetkel laost otsas, kulub toote välja saatmiseks kuni 5 (viis) tööpäeva alates makse tegemise päevast.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed. Registreerunud kliendid näevad tellimuse transpordi olekut oma kontol.

4) Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Seda tagastusõigust ei kohaldata eritellimusel valmistatud toodetele. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud müüja kodulehel (http://www.kaabsoo.eu/et/p/tagastamine).

2) Tagastatava eseme pakend peab olema kahjustamata. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab müüja kodulehelt (http://www.kaabsoo.eu/et/p/tagastamine) ning saata see aadressile info[at]kaabsoo.eu hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui müüja on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

7) Kui tarbija taganeb tellimusest osaliselt, tagastatakse transpordikulud proportsionaalselt vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest.

8) Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab tarbija, v.a juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

 

8. Vääramatu jõud
1) Müüja ei vastuta tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

 

9. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades (registreerudes, müüjaga ühenduse võtmisel, tarneaadressi sisestamisel jms tegevused) ning vastava kinnitusega müüjale õiguse koguda ja töödelda tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Müüjal on õigus kasutada tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui tarbija on tellinud müüja uudiskirja ja andnud seeläbi selleks nõusoleku.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka müüjal ligipääs.

6) Müüja kogub ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt seostada konkreetse tarbijaga. Need andmed puudutavad tarbija tegevust ja navigeerimist veebipoes. Neid andmeid kasutatakse tarbijatele asjakohasema teabe edastamiseks ja huvipakkuvamate toodete, teenuste, blogipostituste jms välja selgitamiseks.

7) Müüja rakendab kõiki asjakohaseid meetmeid tarbija isikuandmete kaitsmiseks.

 

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Müüja vastutab tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul müüja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad müüja ja tarbija omavahel kokku. Parandamise või asendamise kulud katab müüja.

5) Müüja ei vastuta tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise või kasutamisjuhiste eiramise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile tagasiside@kaabsoo.eu pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui müüja on keeldunud tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

Avaldatud 16/04/2016

Täiendatud 24/10/2017