Lauaküünalde põletamise juhised

Selleks, et ostetud lauaküünal pakuks Teile hubast valgust pikka aega ja põleks ilma voolamata ja tahmamata, soovimate järgida järgmisi juhiseid.

  • Põleta küünalt tasasel ja stabiilsel pinnal, kuhu ei pääse juurde lapsed ega lemmikloomad. Kasuta kindlasti küünla ja pinna vahel kuumakindlat alust. Mitme küünla põletamisel jäta nende vahele vähemalt 10 cm ruumi. Jälgi, et küünla juures ei oleks kergesti süttivaid esemeid. Ära põleta küünalt tuuletõmbusega kohas. Ära jäta kunagi põlevat küünalt järelevalveta.
  • Põleta esimesel korral kindlasti küünalt nii kaua, et sulanud vaha ulatuks küünla servani. Nii ei hakka küünal järgmisel korral „sisse põlema“.

Ära põleta küünalt ühe korraga lõpuni. Taimsest steariinist küünalt võib põletada kauem, kuid järjest mitte üle 7-8 tunni. Lase seejärel küünlavahal täielikult taheneda ja jahtuda.

Taimsest steariinist küünlad voolavad pigem vähe. Vaid väikesel protsendil küünaldest esineb voolamisega probleeme. Voolamise vältimiseks võite proovida kasutada järgmisi soovitusi.

  • Ära kärbi küünla tahti. Taimsest steariinist küünla taht ei vaja tavaliselt kärpimist. Tahti võid natukene lühemaks lõigata siis, kui tahile on tekkinud tahmapea või tahi ots ulatub põledes küünlaleegi küljelt välja. Sellisel juhul lõika ära ainult mõne millimeetri pikkune osa. Liiga lühikeseks lõigatud taht võib soodustada voolamist ja küünla tahmamist.
  • Kui küünla ümber on tekkinud liiga kõrge võre, võib võrelt sulanud vaha suurendada vedela vaha kogust küünlas ja põhjustada üle serva voolamist. Selle vältimiseks kustuta küünal, lase jahtuda ja eemalda osa küünla ümber tekkinud võrest.
  • Kui on näha, et vaha võib hakata lähiajal mõnest võre august välja voolama, sest auk areneb edasi allapoole, kustuta küünal, lase vahal täielikult taheneda ja küünlal jahtuda enne küünla uuesti süütamist.
  • Kui küünla leek hakkab tugevalt värelema ja tahmama, siis on selle põhjuseks kas küünlale puhuv õhuvool või liiga kõrge ja tihe võre, mis tekitab küünlas hapnikupuuduse. Sellisel juhul kustuta küünal, lase vahal hanguda ja muuda küünla asukohta, kui see ei aita, siis kustuta küünal, lase vahal hanguda ja lammuta leegi ümber moodustunud võre. See tekib hiljem uuesti. Ära jäta lammutatud võret küünlasse, kuna see võib põhjustada voolamist. Küünlast eemaldatud vaha võib jäätmestada koos toidujäätmetega.
  • Kasuta küünla põletamisel küünlaalust. Siis ei satu ootamatult voolama hakkav vaha mööblile. Ära põleta küünalt kinnises anumas, nagu klaasid, purgid, vaasid jms. Kinnises anumas põletades tekib anumas liigne kuumus, mis paneb küünla tugevalt voolama. Lisaks põhjustab anumas tekkiv hapnikupuudus küünla tahmamist.