Privaatsus- ja küpsiste poliitika

Kaabsoo.eu veebipoe opereerija ja isikuandmete vastutav töötleja OÜ Kaabsoo on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja veebilehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud käesolev privaatsus- ja küpsiste poliitika, mis selgitab kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist, avalikustamist, kolmandatele isikutele edastamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kehtivate Eesti Vabariigi seaduste ja asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, meiliaadress, postiaadress)

- tarneaadress

- pangakonto number

- ostuajalugu

- klienditoega ühenduse võtmisel edastatud andmed

Mis eesmärgil andmeid töödeldakse

Kaabsoo.eu kasutab isikuandmeid kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (nt ostu kuupäev, tellitud kaubad, kogused, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ja kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid, nagu meiliaadress, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Samuti kliendilt eraldi nõusolekut küsides võidakse kasutada kogutud isikuandmeid veebipoe uudiste ja sooduspakkumiste edastamiseks ja uudiskirja saatmiseks kliendile.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks (nt Google Analytics, Facebook Pixel teenus).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kellele andmeid edastatakse

Isikuandmeid edastatakse klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja meiliaadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kliendi isikuandmeid edastatakse veel volitatud töötlejatele veebipoe makselahenduste pakkumiseks. Nendeks on Maksekeskus AS, kui klient kasutab veebipoes tellimuse eest tasumiseks pangalinkide või kaardimakse teenust; ettevõte PayPal Holdings, Inc, kui klient kasutab tellimuse eest tasumiseks Paypali makselahendust. Volitatud töötlejate privaatsuspoliitikad leiate nende vastavatelt kodulehtedelt.

Samuti edastatakse isikuandmeid raamatupidamisteenuste pakkujale, kes osutab veebipoele raamatupidamisteenuseid.

Isikuandmeid edastatakse Kaabsoo.eu veebipoe platvormi pakkujale Roller Äritarkvara OÜ veebipoe haldamiseks ja kasutusprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Roller Äritarkvara OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, makselahenduse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis (Minu konto lehel). Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel või kustutades oma veebipoe konto.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu neli aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning pärast isikusamasuse tuvastamist täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info[at]kaabsoo.eu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Isikustamata andmed ja küpsised

Lisaks isikuandmetele, võib veebipood koguda statistilistel eesmärkidel isikustamata andmeid, nt veebipoes navigeerimine. Selleks võib veebipood kasutada nn küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebipood salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse veebipoe külastamisel. See võimaldab veebipoel jätta meelde teie toiminguid ja eelistusi (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui veebipoodi tagasi tulete või lehekülgi sirvite.

Veebipoes võidakse kasutada järgmisi küpsiseid:

● Hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebipoes navigeerimise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebipoe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet.

Toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebipoe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas leheküljed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebipoe töö parandamiseks.

● Funktsionaalsusküpsised – need küpsised võimaldavad veebipoel meelde jätta teie tehtud valikuid (nagu kasutajanimi, keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda selle toel parandatud ja isikupärastatud funktsioone. Funktsionaalsusküpsiseid võib kasutada ka selleks, et meelde jätta teksti suuruse, kirjatüübi ja veebipoe muude kohandatavate elementide muudatusi. Neid võidakse kasutada ka teie palutud teenuste pakkumiseks, nagu video vaatamine või blogipostituse kommenteerimine. Küpsiste kogutav informatsioon võib olla anonüümne ning küpsised ei ole võimelised jälgima teiste veebilehtede lehitsemist.

 

Privaatsuspoliitikat on viimati uuendatud: 17/03/2021